Skuteczność treningu całego ciała

Na trening „całe ciało” oznacza rodzaj treningu przydatny do pracy nad całym ciałem, metodę kondycjonowania mięśni polegającą na stymulacji całego układu mięśniowego podczas każdej pojedynczej sesji. W tym przypadku zatem trening nie będzie podzielony na poszczególne grupy mięśni w kilka sesji, ale pojedyncza sesja pozwoli nam przeprowadzić jednorodną pracę (np.) nad ciałem.

Trening całego ciała – jak napisano na mypersonaltrainer.it – ma wiązać się z koncepcją wieloczęstotliwości, czyli powtarzalności bodźca treningowego w mikrocyklu. Do głównych zalet tego typu treningu zaliczamy przede wszystkim możliwość większego „trenowania” układu nerwowo-mięśniowego. Wręcz przeciwnie, ukończenie tego treningu wymaga dużo czasu.

Skuteczność treningu całego ciała

Efektywność treningu całego ciała zależy od wielu parametrów, m.in.: celu, jaki chcesz osiągnąć (np. poprawa, z, z); poziom przygotowania; intensywność, gęstość i objętość pracy.

Trening całego ciała w celu poprawy siły, wytrzymałości lub hipertrofii

Jeżeli celem treningu całego ciała jest zwiększenie siły, można go uznać za system doskonały, gdyż pozwala na zmniejszenie ilości sesji i powtórzenie ilości bodźców w mikrocyklu.

I odwrotnie, jeśli twoim celem jest hipertrofia, aby ją zwiększyć, musisz nałożyć dość intensywny stres, trenować do porażki lub prawie do porażki, z dużą objętością i gęstością, a to zajmuje znacznie więcej czasu. Jednakże większe zalety można znaleźć w odniesieniu do odporności krótkotrwałej.

Poziom przygotowania

Główną zaletą treningu całego ciała jest skuteczne stymulowanie nauki technicznej w zakresie równowagi, koordynacji wzorców motorycznych, aktywacji nerwowo-mięśniowej i synchronizacji: z tego właśnie powodu zaleca się go osobom początkującym, a w niektórych przypadkach także trenującym na poziom średniozaawansowany, o ile ćwiczenia są stale modyfikowane, aby utrzymać aktywność bodźców.

Wręcz przeciwnie, dla specjalisty poszukującego przerostu może być rozwiązaniem w okresach przejściowych, np. pod koniec fazy cięcia i podtrzymania w okresie regeneracji.

Pełne ciało i intensywność, gęstość i objętość pracy

Trening całego ciała poddaje umysł, mięśnie i narządy dość dużemu obciążeniu. Prawdą jest, że dzięki temu systemowi można w ciągu jednej sesji zakończyć stymulację całego układu mięśniowego i że w ten sposób możliwe jest również zwiększenie bodźców w mikrocyklu. Konieczne jest jednak utrzymanie wystarczającej intensywności, rozumianej zarówno jako poziom napięcia mięśni, jak i jako ubytek grup fosforanowych, produkcja kwasu mlekowego itp.

Trening całego ciała tak czy nie?

Stosowanie metody treningu całego ciała ma kilka zalet w porównaniu z obecnie najbardziej rozpowszechnionym podziałem, czyli takim treningiem, który zasadniczo składa się z tego, ile razy trenujesz w tygodniu i jakie ćwiczenia wykonujesz w każdym treningu. Te ostatnie podzielone są na precyzyjny program treningowy, który pozwala nam trenować różne grupy mięśni w różne dni, dlatego w skrócie każdy trening będzie poświęcony konkretnej grupie mięśni.

Pełne ciało w porównaniu do systemu Split, przy tym samym bodźcu, pozwala na wykonanie mniejszej liczby treningów tygodniowo; przy tym samym mikrocyklu pozwala na wykonanie większej liczby bodźców. Wręcz przeciwnie, przy tego typu treningu, ponownie w porównaniu do splitu, będziemy mieli niewielkie znaczenie w poszukiwaniu hipertrofii na wysokich poziomach i większej możliwości.

Loading...